Her ses Kerteminde Kommunes afgørelser og andre dokumenter, der skal offentliggøres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

--------------------------------------------------------------------

Miljøgodkendelse til NCC Recycling til at modtage og deponere ren jord på Lindø port of Odense

Kerteminde Kommune har meddelt miljøgodkendelse til NCC Recycling til et jorddeponi for ren jord beliggende på et nyt industriområde syd for Lindø Industripark. Miljøgodkendelsen er givet til NCC Recycling på grund af de store mængder jord, der skal tilføres området med hensyn til at terrænregulere området i samme kote som resten af Lindø port of Odense.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 5. september 2017.

Miljøgodkendelse til deponering af jord på Lindø

§ 19 tilladelse til anvendelse af lettere forurenet jord til opfyldning af sø på Lindø Industripark – matr.nr. 87b, Munkebo By, Munkebo.

Kerteminde Kommune har meddelt tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til at der må anvendes lettere forurenet jord til opfyldning af sø på affaldsdepot fra det tidligere Lindøværft.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 29. august 2017.

§ 19 tilladelse til opfyldning af sø på Lindø

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af vandforsyningsledning mellem byerne Kerteminde og Munkebo

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt for etablering af vandforsyningsledning mellem byerne Kerteminde og Munkebo ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 28. august 2017.

VVM afgørelse - vandforsyningsledning

Kerteminde Kommune har den 20. april 2017 påbudt Munkebo Speedway at begrænse aktiviteterne på banen.

Det betyder at der ikke kan køres med større maskiner 250cc og 500cc.

De mindre maskiner på 50cc og 85cc kan forsat benyttes.

Hensigten er at begrænse støjen for de omkringboende.

Afgørelsen kan ses her

 

 

Miljøteamet

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af vandforsyningsledning mellem byerne Kerteminde og Munkebo

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt for etablering af vandforsyningsledning mellem byerne Kerteminde og Munkebo ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist er den 28. august 2017.