Kerteminde Kommune har politisk vedtaget følgende servicemål for byggesagsbehandlingstiderne i 2016 gældende d.d.;

Erhvervssager: 1-3 dage
Énfamiliehuse: 7 dage
Forespørgsler: 7 dage
Øvrige private byggesager: 8 uger

Definition på servicemål:
Servicemål er den forventede sagsbehandlingstid fra det øjeblik, hvor alle oplysninger foreligger i byggesagen til byggetilladelsen er givet.

I de sager, hvor der f.eks. ikke ligger et fyldestgørende ansøgningsmateriale eller hvor der skal gives dispensation i forhold til plan- og byggelovsmæssige, vil sagsbehandlingen strække sig ud over servicemålene.

Det skal bemærkes, at servicemål ikke er det samme som faktiske sagsbehandlingstider.

Vi har i øjeblikket gode sagsbehandlingstider som ligger langt under 8 uger for "Øvrige private byggesager" Opdateret den 14. september 2017.