Hvad er BBR

Bygnings- og Boligregistret kaldes i daglig tale for BBR.

Det er et landsdækkende register, der føres efter regler fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeren. Der registreres oplysninger om bygninger, boliger og tekniske anlæg på alle bebyggede ejendomme.

I BBR er der blandt andet oplysninger om bygningsarealer, tag- og vægmaterialer, installationer m.m.

Oplysningerne i BBR bruges blandt andet ved ejendomsvurderinger, beregning af husleje og boligsikring og som grundlag for statistikker om byggerier.

Ved spørgsmål til BBR kontaktes Team Byggesag på: plan-byg@kerteminde.dk

Spørgsmål til BBR

Rettelser til BBR