Er du i tvivl om, hvorvidt det du planlægger at opføre kræver en tilladelse fra kommunen kan du her på hjemmesiden finde svar i forhold til bl.a. Bygningsreglementet.

Du skal være opmærksom på, at selvom det ikke kræver en tilladelse i henhold til Byggeloven kan det kræve tilladelse i forhold til anden lovgivning som fx til placering og udformning af byggeriet.

Du har selv ansvaret for, at alle planbestemmelser er overholdt, når du bygger fx garager, carporte, udhuse mv. uden at søge tilladelse.

Som udgangspunkt kræver al bebyggelse med tag over en tilladelse. Der er dog forskellige undtagelser som er beskrevet i Bygningsreglementet.

Du skal søge tilladelse hos kommunen til næsten alt byggeri. Det gør du på nettet på www.bygogmiljø.dk - se nederst på denne side.

Når du søger tilladelse eller miljøgodkendelse på nettet får du:

  • Hurtigt overblik
  • Digital byggemappe
  • Opdatering via SMS eller e-mail
  • Genkendelighed
  • Viden om gældende lokalplaner, byplanvedtægter, samt gældende regler
     

Bygningsreglementet
Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes tilfredsstillende med hensyn til sikkerheds-,  sundheds- og energimæssige forhold. Der er bl.a. krav til indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Selvom et byggearbejde ikke kræver, at du anmelder dit byggeprojekt eller søger om byggetilladelse hos kommunen, skal byggeriet stadig være lovligt og opfylde kravene i Bygningsreglementet og Byggeloven.

 

Nyttige links:

Bygningsreglementet

Byggeri, lovgivning

Se din BBR (Bygnings- og Boligregistret)

Byggesagsarkiv, se tidl. byggesager

PlansystemDK, lokalplaner

Tinglysning, deklarationer mv.

Statens Byggeforskningsinstitut

Tegn selv situationsplan

Søg om tilladelse

Kontakt Team Byggesag