Kerteminde Kommune er myndighed i forhold til meddelelse af tilladelse og godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold større end 3 dyreenheder (> 3 DE) omfattet af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven).

Se Miljøgodkendelser i høring her.

I forbindelse med sager om dyrehold skal der ofte gennemføres en høring. Det sker dels ved annoncering i Lokalavisen, på kommunens hjemmeside og ved partshøring af berørte parter.
Kommunen fører desuden regelmæssige tilsyn med landbrug omfattet af husdyrgodkendelsesloven. I den forbindelse har kommunen lavet en folder, der beskriver brugerbetaling og kategorisering af tilsynene.

Hvis du vil klage over gener (lugt, støj, fluer el. lign.) fra landbrug, skal klagen være skriftlig og sendes til kommunens Miljø- og Kulturforvaltning eller på kommunens e-mailadresse:kommune@kerteminde.dk.

Øvrige spørgsmål vedrørende landbrug og gener kan rettes til miljøsagsbehandler Trine Baier Jepsen på telefon 6515 1466 eller på e-mail: tbj@kerteminde.dk

Kommunen udfører miljøtilsyn på husdyrbrug med en årlig produktion på over 3 dyreenheder (DE).

For naturarealer på landbrugsjord gælder der særlige regler.

Landbrugets muligheder for støtte har vi samlet på en særlig side.

Kerteminde Kommunes miljøtilsynsplan 2013 - 2016

Tilsynsfolder - praktisk info om miljøtilsynet

Offentliggørelse af tilsynsrapporter