Hvad er rehabilitering?

I samarbejde med borger og pårørende har vi fokus på ernæring samt fysisk og kognitiv træning for at bevare dagligdagsfunktioner længst muligt og derved et selvstændigt og meningsfyldt liv.
Rehabiliteringscenteret modtager både borgere fra eget hjem og sygehus.

Kerteminde Kommune har 17 rehabiliteringspladser på Lindhøj Plejecenter og 3 aflastningspladser på Birkelund Plejecenter.

 

Aftale for ophold på Rehabiliteringscenter

Informationspjece om Rehabiliteringscenter

Visionskatalog for nyt Rehabiliteringscenter

Nyt rehabiliteringscenter i Kerteminde Kommune