Projekterne vil komme til at berøre borgere, turister og besøgende. Vi håber derfor, at denne oversigt kan være med til at skabe et klarere billede af, hvornår hvilke projekter går i gang, og hvornår de forventes afsluttet.

Denne informationen er også tænkt rettet til de foreninger, der planlægger at holde arrangementer og/eller events.

Er der spørgsmål eller lignende, er du velkommen til at kontakte Trafik & Anlæg: trafikoganlaeg@kerteminde.dk

Kerteminde Byråd har besluttet, at der skal anlægges cykelsti langs Kertemindevejen mellem Marslev Byvej og Mejerivejen. Strækningen er markeret på oversigtsplanen og har en samlet længde på ca. 2,9 km.

Stianlægget skal forbedre forholdene for de bløde trafikanter, herunder elever til og fra Nymarksskolen.

Den nye cykelsti forventes anlagt i 2017. Vejdirektoratets Cykelpulje har givet tilsagn om økonomisk tilskud til anlæggelsen.

Cykelstien er anden etape af et samlet stianlæg på ca. 5,8 km mellem Marslev og Nymarksskolen. Første etape (mellem Mejerivejen og Nymarksskolen) blev taget i brug i foråret 2016.

Cykelstien mellem Marslev Byvej og Mejerivejen forventes anlagt som en 2,5 meter bred asfalteret dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Kertemindevejen og adskilt fra denne med en skillerabat med græs.

Spørgsmål eller kommentarer vedr. projektet kan rettes til Miljø- og Kulturforvaltningen, Trafik og Anlæg, på tlf. 65151461 eller email: lbe@kerteminde.dk