Græsrodspuljen, eventpuljen og puljen til kulturelle arrangementer er nulstillet resten af 2017 grundet besparelser på Kultur- og Fritidsområdet. Det er derfor ikke muligt at ansøge om midler fra puljerne i 2017.

 

 

Når ansøgningen er sendt til Kerteminde Kommune ”lander” den i en fælles pulje mail indbakke.
En gang om måneden samles de indkomne ansøgninger sammen til fordeling på fælles formandsmøde med de politiske formænd for de enkelte udvalg.

Formændene fordeler ansøgningerne til det udvalg, der skal behandle ansøgningen.
Herunder ses en oversigt over, hvornår der er formandsmøder samt hvordan udvalgsmøderne ligger i forhold til.

Formand- og udvalgsmøder 2017:

Formandsmøde Kultur- og Fritidsudvalgs møde Turisme-udvalgsmøde Erhvervs- og Vækstudvalgs møde
29. marts 2.maj 2. maj 2. maj
26. april 6. juni 6. juni 6. juni
31. maj 14. august 14. august 14. august
9. august 4. september 4. september 4. september
30. august 2. oktober 2. oktober 2. oktober
27. september 6. november 6. november 6. november
1. november 4. december 4. december 4. december