Aktiv i naturen

I Kerteminde Kommune er der mange stier og skove man kan benytte sig af hvis man vil ud i naturen.

Her er nogle retningsliner som skal overholdes hvis alle skal have en dejlig oplevelse på vores stier i Kerteminde Kommune

I korte træk går bestemmelserne ud på, at:
• du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
• du må cykle og gå på veje og stier i skovene
• du må i skove ejet af staten og offentlige stiftelser også gå uden for stierne, men ikke cykle
• du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land, også selv om der er opsat skilte med "privat vej".

Husk, at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i det åbne land. 

Dog skal du på strande og kyster kun føre hunde i snor i perioden fra 1. april - 30. september.

For nærmere vejledning om, hvor, hvornår og hvordan man kan færdes i naturen klik her.

Munkebostien er en 20 km lang sammenhængende vandresti, der omkranser Munkebo fra Odense Fjord i nord til Kertinge Nor i syd.


Stien binder byen og vandet sammen og giver mulighed for natur- og kulturhistoriske oplevelser langs hegn, jernbanespor, via nyetablerede stier, igennem naturområder og i byer. Ved stien er der placeret 15 informationstavler, der hver fortæller en historie om det specifikke områdes historie og natur

Kløverstier i Kerteminde Kommune

I løbet af det næste stykke tid bliver der arbejdet  på at få kløverstierne i Kerteminde Kommune færdige..

Rundt omkring på de forskellige stier vil der være mulighed for at læse om de mange seværdigheder på informationstavler. Ruterne er lagt så der både er en rute til at gå, løbe eller cykle på henholdsvis 2,5, 5, 7,5 og 10 km. Formålet med ruterne er at komme ud at motionere og at lære noget om byernes historie og kultur, alle stierne skal udspringe fra byernes centrum og slutte i byernes centrum.

Kløverstierne er blevet til med støtte fra:

  

Brug Endomondo på  din smartphone som guide

Direkte link til en rute:

Munkebo Grøn rute

Munkebo Blå rute

Munkebo Rød rute

Munkebo Sort rute

Langeskov Grøn rute

Langeskov Blå rute

Langeskov Rød rute

Langeskov Sort rute

Kerteminde Grøn rute

Kerteminde Blå rute

Kerteminde Rød rute

Kerteminde Sort rute

Kertingestien er en hyggelig tur rundt omkring Kertinge. Man går på den 3,4 km lange tur igennem en del af den gamle landsby, men man kommer også ud i naturen. Stien er en såkaldt trampesti, hvilket betyder at en del af stien ikke er anlagt, men at man går på et par af landmændenes jorde. Fortvivl ikke, for med et godt samarbejde med de lokale er der givet tilladelse til dette. Stien er afmærket på begge sider af markerne.

Kertinge stien er blevet til med støtte fra:

 

Hundeskove i Kerteminde Kommune

Munkebo kløversti - Grøn rute

Munkebo kløversti - Blå rute

Munkebo kløversti - Rød rute

Munkebo kløversti - Sort rute

Langeskov kløversti - Grøn rute

Langeskov kløversti - Blå rute

Langeskov kløversti - Rød rute

Langeskov kløversti - Sort rute

Kerteminde kløversti - Grøn rute

Kerteminde kløversti - Blå rute

Kerteminde kløversti - Rød rute

Kerteminde kløversti - Sort rute

Fisketegn - Lovgivningen

Bestil fisketegn her - online

Print en folder Kløverstierne Kerteminde

Print en folder Kløverstien i Munkebo

Print en folder Kløverstien i Langeskov

Print en folder Munkebostien

Print en folder Kertinge Stien