Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Alle voksne og fagpersoner har ansvar for at beskytte børn og unge og bidrage til, at man så tidligt som muligt bliver opmærksom på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Mange børn er direkte eller indirekte ramt af psykisk sygdom og psykiske problemer, og går alene med tanker og bekymringer.

Det er kommunen, der har handleforpligtigelse, hvis der er mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung, ligesom kommunen handler, når et barn eller en ung kommer i alvorlig mistrivsel.

I kolonnen til venstre kan du læse om, hvor du kan få rådgivning om, hvad du skal gøre, hvis du er bekymret for et barn.

Du kan også i afsnittet om "børn og familie i vanskeligheder" orientere dig om, hvordan du sender en underretning til kommunen.

.