Der findes en lang række tilbud til ældre i Kerteminde Kommune

 

Kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Forebyggende hjemmebesøg

Vedligeholdende træning

Syn på sundhed kursus november 2016

Aktivt ældreliv

Frivilligcenter Kerteminde Kommune