(c) 2006 Kerteminde kommune

Handicap og psykiatri

 

Sagsbehandlere i Handicap og Psykiatri: 

  

Charlotte Campen
Tlf.: 65 15 10 71, E-mail:
cca@kerteminde.dk

 

Kristine Jensen
Tlf.: 65 15 17 52, E-mail:
kre@kerteminde.dk

 

Kristina Ekberg Hansen
Tlf.: 24 44 11 43, E-mail:
kkh@kerteminde.dk

 

Sagsbehandlerne kan yderligere kontaktes via deres
fællesmail eller telefon på
Tlf.: 65 15 11 00,
Hanpsykal@kerteminde.dk
Telefontid ml. kl. 10:00 - 11:00

 

Sagsbehandling vedr. merudgifter

 

I afdelingen varetages sagsbehandling vedrørende:

• Pædagogisk støtte og træning i eget hjem
   i henhold til servicelovens § 85
• Hjælperordning for personer med betydelig nedsat funktionsevne
   i henhold til servicelovens § 96
• Ledsagerordninger til personer under 65 år i henhold til
   servicelovens § 97 - Indberetningsliste: Timelønnet handicapledsager
   Klik her
• Kontaktpersoner til døvblinde i henhold til servicelovens § 98
• Støttekontaktperson til personer med sindslidelse og misbrugere i
   henhold til servicelovens § 99  
• Botilbud til handicappede efter servicelovens §§ 107 og 108
• Aktivitets- eller beskæftigelsestilbud til handicappede efter
   servicelovens §§ 103 og 104
• Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade
• Undervisningstilbud efter lov om specialundervisning for voksne
• Råd og vejledning.
 

Du er velkommen til at kontakte Handicapafdelingen for yderligere oplysninger.
 
 

Specialundervisning for voksne

http://oestfyn.aof.dk/

specialundervisning/

Ansøgningsskema merudgifter

På dette link til

borger.dk kan du finde

ansøgningsskema til

merudgifter.