(c) 2006 Kerteminde kommune

Veje og grønne områder

 

I afdelingen Trafik og Anlæg arbejder vi med mange forskellige opgaver.

 

Anlæg og vedligeholdelse af vejnettet, byggemodninger, beplantning, skiltning, glatførebekæmpelse, kampagner m.m.

 

Det er hos os du skal søge om tilladelse til afholdelse af gadefest, midlertidig skiltning til arrangementer, ændring af din indkørsel, opsætning af container, stilladser m.m.

 

Du kan også finde oplysninger om, hvordan du beskærer dine buske og træer, ren- og vintervedligeholder dit fortov, overholder reglerne for standsning og parkering i byerne m.m.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Trafik og Anlæg. Drejer det sig om driftsspørgsmål som for eksempel huller i vejen, klipning af græs, ødelagte skilte m.m. skal du henvende dig til Park og Vej, materialegården.